Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 17.08.2017
Imieniny: Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Zawiadomienie o XIV Sesji Powiatu Wąbrzeskiego

Nawigacja

Jesteś tutaj:
    Archiwum > Zawiadomienie o XIV Sesji Powiatu Wąbrzeskiego >

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że obrady XIV Sesji II kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odbędą się dnia 23 kwietnia 2004 roku o godz. 13.00 w sali 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z prac Zarządu w okresie między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2003
rok.
8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu - podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia poparcia dla stanowiska VII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich przyjętego w dniu 18 marca 2004 roku w Warszawie w sprawie
wypowiedzenia kontraktów na świadczenia zdrowotne w 2004 roku,

b) zmiany uchwały nr XIX/102/2000 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 27 września
2000 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu wąbrzeskiego
oraz wartości jednego punktu służącego do ustalania dla tych pracowników
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego,

c) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Adam Puchała

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2005.09.20
Licznik odwiedzin: 1285

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.