Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Zawiadomienie o XIII Sesji Powiatu Wąbrzeskiego

Nawigacja

Jesteś tutaj:
    Archiwum > Zawiadomienie o XIII Sesji Powiatu Wąbrzeskiego >

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że obrady XIII Sesji II kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odbędą się dnia 26 marca 2004 roku o godz. 13oo w sali 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z prac Zarządu w okresie między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004,
b) trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
c) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2004,
d) Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunkach Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004,
e) przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 35,
f) przekształcenia Liceum Handlowego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ulicy Królowej Jadwigi 6,
g) założenia Policealnego Studium Zawodowego w Wąbrzeźnie.

8. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie:

a) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu,
b) Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,
c) Informacja Prokuratora Rejonowego o wynikach działalności Prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Adam Puchała

drukuj ()

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2005.09.20
Licznik odwiedzin: 1285

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.