Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Dom Pomocy Społecznej

Menu:

Banery

 • ZPP

 • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

 • PIK

 • decydujemy

 • SWPPW

 • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony


               DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

                      W WĄBRZEŹNIE  

Adres

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
ul. Pod Młynik 4a
87-200 Wąbrzeźno
tel. centrala (56) 688-03-71, (56) 688-03-69
fax. 56 6880370
 

dpswabrzezno@torun.home.pl


Kierownictwo Domu

Dyrektor – Aldona Klimczak
Gł. Księgowy – Maria Kalinowska 
Kierownik Działu OTO - Wiesława Rudnicka
Kierownik Kuchni – Małgorzata Sitarek

Kierownik sekcji TO – Beata Kwiatkowska


Podstawowe informacje dotyczące placówki

   Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego. Placówka jest domem przeznaczonym dla 75 osób przewlekle psychicznie chorych.

   Dom funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (WPS.III.SSz.90130/14/2010) z dnia 30 grudnia 2010. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie od dnia 01.04.2015 roku wynosi 2 889,53 zł.

Aktualnie w Domu przebywa 42 mężczyzn i 33 kobiety. 
Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie prowadzi również listę osób oczekujących na pobyt w Domu.
   Celem placówki jest zapewnienie przebywającym w niej osobom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie  rozwoju osobowości a w miarę możliwości także samodzielności.
   Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie świadczy podstawowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Zakres świadczonych usług ustala się przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz ich możliwości psychofizycznych.
Ponadto Dom umożliwia przebywającym w nim osobom korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych.
   W odniesieniu do osób przebywających w placówce prowadzona jest działalność opiekuńcza, terapeutyczna i rehabilitacyjna oraz zapewniona stosowna opieka medyczna. Mieszkańcy DPS Wąbrzeźno mogą uczestniczyć w prowadzonych na terenie Domu zajęciach: sekcji plastycznej, sekcji teatralno-literackiej, kulturalno-oświatowej, sekcji terapii kulinarnej, pracowni usprawniająco-rehabilitacyjnej, sekcji kultu religijnego, sekcji bibliotecznej, sekcji muzycznej, sekcji rękodzieła, sekcji ogrodniczej, sekcji stolarsko- mechanicznej, sekcji metod  komputerowych oraz terapii świetlicowej.
W/w zajęcia mają na celu poprawę syntonii i empatii  osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, stworzyć im warunki do rozwijania zainteresowań i zdolności, uczyć twórczego podejścia do własnego życia, wykształcić samodzielność w wykonywaniu czynności życia codziennego, wdrażać do umiejętnego rozwiązywania problemów, nauczyć wykorzystywać własny potencjał intelektualny i  zdolności w procesie przystosowania do środowiska Domu, zintegrować mieszkańców ze środowiskiem lokalnym, poprawić ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego dzięki intensywnym oddziaływaniom rehabilitacyjnym i  terapeutycznym.
   W osiągnięciu powyższych założeń pomaga zatrudniona w placówce wykwalifikowana kadra w skład której wchodzą:

 • pielęgniarki
 • opiekunowie
 • pokojowi
 • pracownicy socjalni
 • instruktorzy terapii zajęciowej
 • terapeuci
 • instruktor kulturalno-oświatowy
 • fizjoterapeuci
 • pedagog
 • psycholog
 • psychiatra
 • kapelan

        Obok w/w Dom zatrudnia również pracowników działu  finansowo-księgowego, kuchni, pracownika d/s bhp i p/poż, pracownika ds. kadr i zamówień publicznych, rzemieślnika/kierowcę.

 

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A (gabinet nr 22- I piętro) we wtorki w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Kierownik Działu Organizacyjno Terapeutyczno Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A (gabinet nr 21- I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00- 12:00.

 

W sprawie skarg i wniosków Mieszkańców dodatkowo przyjmują Pracownicy Socjalni w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A (gabinet nr 3- parter) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7:00 do 19:00.

drukuj ()

 • autor: Wiesława Rudnicka

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2015.05.26
Licznik odwiedzin: 36279

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.