Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 16.08.2017
Imieniny: Joachima, Rocha, Stefana

Wyszukiwarka

Grafika strony

Informacje

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Dostępność do danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2003 r., Nr 110, poz. 1058), Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pokój nr 126), prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Opłata za udostępnianie informacji z publicznie dostępnego wykazu danych jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. z 2003 r., Nr 50, poz. 435)

drukuj ()

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W SYSTEMIE OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

Z dniem 01 lipca 2005r., na mocy art. l pkt. 98 ustawy z dnia 18.05.2005r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, póz. 954), uległ zmianie termin wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz termin przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane wykorzystywane do ustalenia wysokości tych opłat.

Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za korzystanie ze środowiska oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystywane do jej ustalenia w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Oznacza to, iż podmioty korzystające ze środowiska nie są zobowiązane obecnie do wniesienia przedmiotowych opłat i złożenia wykazów za okres III kwartału 2005r. w terminie do końca października 2005r., ale w terminie do końca stycznia 2006r. są zobowiązane do wniesienia opłat i przedłożenia wykazów za okres całego II półrocza 2005r.

Z dniem 15 października 2005r. zmianie ulegają rachunki bankowe, na które należy wnosić opłaty środowiskowe:

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, póz. 627 z późn. zmianami) należy wnosić na konto:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE                         Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu

60102050110000960201196195    - Fundusz Ochrony Środowiska

z dopiskiem jakiego rodzaju opłaty oraz jakiego okresu dotyczy przedmiotowa wpłata.

OPŁATĘ PRODUKTOWA. ponoszoną na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, póz. 639, z póżn. zmianami) należy wnosić na konto:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE                   Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu

89 1020 5011 0000 9502 0119 6013     - opłata produktowa -opakowania

03 1020 5011 0000 9502 0119 6203     - opłata produktowa - akumulatory

55 1020 5011 0000 9502 0119 6237     - opłata produktowa - oleje smarowe

60 1020 5011 0000 9302 0119 6245     - opłata produktowa - opony

11 1020 5011 0000 9702 0119 6252     - opłata produktowa - lampy wyładowcze

16 1020 5011 0000 9502 0119 6260      -opłata produktowa -urządzenia chłodnicze

OPŁATY ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, póz. 1263), należy wnosić na konto:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE             Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu

84 1020 5011 0000 9702 0119 6005 - opłaty za substancje kontrolowane

drukuj (INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W SYSTEMIE OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH)

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2005.10.20
Licznik odwiedzin: 4359

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.