Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 16.08.2017
Imieniny: Joachima, Rocha, Stefana

Wyszukiwarka

Grafika strony

Woda

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony


Stan wód powierzchniowych.

    Ostatnie badania wód powierzchniowych powiatu wąbrzeskiego zostały wykonane w latach 2007-2009. Monitorowane były Jezioro Zamkowe, Jezioro Płużnickie, Jeziora Wieczno oraz rzeka Struga Wąbrzeska. Wymienione wody powierzchniowe położone się w centralnej części mezoregionu Pojezierze Chełmińskie (Kondracki 1998).

    Zlewnia Jeziora Zamkowego wynosi 12,8 km², obejmuje ona tereny zarówno rolnicze jak i zabudowę miejską. Powoduje to duży wpływ czynników antropogenicznych na jakość oraz stan ekologiczny wód. Pomimo zwiększonej ilości czynnika biogennego jakim jest fosfor, jezioro zostało zakwalifikowane do III klasy czystości wód, osiągając tym samym umiarkowany stan ekologiczny. Jezioro należy poddać ochronie, tym bardziej, że jest ono wykorzystywane do celów rekreacyjnych przez mieszkańców miasta i okolic Wąbrzeźna. Poprawa jakości wód i stanu czystości wymaga przede wszystkim ograniczenia dopływu biogenów ze zlewni. Jako niezbędne i możliwe do realizacji jest założenie wzdłuż osłoniętych brzegów jeziora pasa zieleni. Będzie on pełnił rolę bufora zatrzymującego w okresie wegetacyjnym, spływające w kierunku jeziora substancje biogenne.
   
    Zlewnia całkowita Jeziora Płużnickiego wynosi 36,5 km², Jeziora Wieczno Północnego 45,0 km² a Jeziora Wieczno Południowego 51,0 km². Zlewnie te  obejmują tereny leżące w granicach gmin Płużnica i Wąbrzeźno. Stopień eutrofizacji i jakość wód omawianych jezior jest wynikiem oddziaływania czynników naturalnych i antropogenicznych występujących w zlewni oraz odporności jezior na te wpływy. Jezioro Płużnickie i Jeziora Wieczno położone są na obszarach typowo rolniczych, co wiąże się z duża zawartością substancji biogennych w ich wodach. Pomimo tego nastąpiła poprawa stanu troficznego wyżej wymienionych zbiorników wodnych. Najniższym poziomem trofii charakteryzuje się Jezioro Wieczno Południowe, które jest jeziorem mezotroficznym - umiarkowana żyzności wody wynika z niedużej ilości biogenów i substancji organicznych w zbiorniku wodnym. Jezioro Płużnickie oraz Jezioro Wieczno Północne zostało zaliczone do zbiorników eutroficznych, odznaczających się dużą koncentracją substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie, woda obfituje w sole mineralne i ma odcień zielony lub zielonożółty co spowodowane jest masowym rozwojem glonów. Wody Jeziora Płużnickiego  należą do II klasy, osiągając tym samym dobry stan ekologiczny. Jezioro Wieczno Północne nadal pozostaje w III klasie czystości wód, stan ekologiczny określony został jako umiarkowany. Najczystsze wody ma Jezioro Wieczno Południowe (I klasa), a stan ekologiczny określono jako bardzo dobry.  Przeprowadzony monitoring wód omawianych jezior wykazał, że jakość ich wód można uznać za zadowalający.
   
    Struga Wąbrzeska należy do największych prawobocznych dopływów Drwęcy, jej długość wynosi 34,7 km a powierzchnia zlewni 174,3 km². Wykonane badania wykazały utrzymywanie się znacznego stopnia zanieczyszczenia wód czynnikami biogennymi, występowanie deficytu tlenowego oraz zanieczyszczenia bakteriologicznego. Spowodowane to jest głównie odbiorem przez Strugę Wąbrzeską  oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni w Wąbrzeźnie. Tak wysoki poziom zanieczyszczeń kwalifikowała Strugę na odcinku do Jeziora Radowiska do najbardziej zanieczyszczonych rzek w skali regionu.


drukuj ()

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2012.05.11
Licznik odwiedzin: 5124

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.