Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Powietrze

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

POWIETRZE

Jakość powietrza atmosferycznego
    Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest wynikiem emisji i warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń po ich wyrzucie z emitorów. Podstawowymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi są: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz pyły. Emitowane zanieczyszczenia na terenie powiatu wąbrzeskiego, a także miasta Wąbrzeźna pochodzą z energetyki opartej na węglu brunatnym i kamiennym oraz komunikacji. Transport samochodowy emituje ogromne ilości toksycznych spalin.    
    W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził badania zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu wąbrzeskiego.
    Wyniki pomiarów ciągłych dwutlenku siarki, prowadzonych w centrum Wąbrzeźna nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Stężenie roczne średnie dla roku 2008 osiągnęło wartość 6,0 μg/m³.
    Prowadzono również badania zanieczyszczeń powietrza przy użyciu stacji mobilnej, były to pomiary automatyczne ciągłe. Na podstawie prowadzonych pomiarów i uzyskanych wyników nie stwierdzono przekroczeń pomiarów dopuszczalnych, natomiast wystąpiło przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10. W związku z tym strefa dobrzyńsko-wąbrzeska (podobnie jak wszystkie strefy województwa kujawsko-pomorskiego) znalazła się w niekorzystnej klasie C.
    Zaobserwowano zjawisko sezonowości w przebiegu stężeń. W sezonie zimowym uzyskano wyższe stężenia większości zanieczyszczeń, ma to niewątpliwy związek ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń energetycznych w sezonie grzewczym.
    Porównanie wyników pomiarów stacją mobilną z wynikami z lat poprzednich, wskazują na poprawę stanu czystości powietrza w mieście.drukuj (POWIETRZE)

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2012.05.11
Licznik odwiedzin: 4055

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.