Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Charakterystyka Powiatu

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Powiat Wąbrzeski

Powiat Wąbrzeski usytuowany jest w środku historycznej Ziemi Chełmińskiej i graniczy z powiatami: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, toruńskim, chełmińskim i grudziądzkim. Zajmuje obszar 501,3 km2, który zamieszkuje ponad 36 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzą: miasto Wąbrzeźno, gmina Dębowa Łąka, gmina Książki, gmina Płużnica i gmina Wąbrzeźno.

Powiat Wąbrzeski ma rolniczy charakter, toteż użytki rolne stanowią około 93 % powierzchni, w tym grunty orne ponad 83 %. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolniczego wynosi 11,8 ha. W uprawach polowych dominują zboża, które w strukturze stanowią 77 % ogólnej powierzchni zasiewów. W chowie zwierząt przeważa hodowla trzody chlewnej. Istnieją dogodne warunki do rozwoju rolnictwa, w szczególności przemysłu rolno-spożywczego oraz produkcji zdrowej żywności. W produkcji przemysłowej największy udział przypada na przemysł chemiczny, w następnej kolejności maszynowy, lekki i spożywczy.

Do Najbardziej znaczących firm branży chemicznej należą: „Ergis” S.A. w Wąbrzeźnie, Spółdzielnia „Vambresia” w Wąbrzeźnie, „Plast – Farb” w Czaplach, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Katarzynkach i Zakład Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych w Cymbarku. Przemysł maszynowy reprezentują firmy: „Refleks – Polska S.p. zo.o. i Hydro – Vacuum” Wąbrzeźno Sp. zo.o. Najbardziej znaczącą firmą przemysłu lekkiego jest Wytwórnia Wyrobów Papierniczych „WORWO” Sp. zo.o. w Wąbrzeźnie. Inne firmy tej branży to „Markit – Wąbrzeźno” Sp. zo.o. oraz Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „Nitex” z Płużnicy. Przemysł spożywczy reprezentują: Wytwórnia Koncentratów Spożywczych „Zaskocz” S.p. J., firma Przetwórstwa Rolno – Spożywczego „REMEDIUM” w Płużnicy, oraz liczne piekarnie i cukiernie.

Przez powiat przebiegają drogowe trasy komunikacyjne: Inowrocław – Toruń - Ostróda, Grudziądz - Rypin oraz Chełmno – Wąbrzeźno - Brodnica. Zelektryfikowana linia kolejowa Poznań – Inowrocław – Toruń - Olsztyn, obsługująca ruch pasażerski i towarowy, zlokalizowana jest na terenie gmin Książki i Wąbrzeźno. W sierpniu 2006r. ukończona została budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźna w ciągu drogi wojewódzkiej: Grudziądz –Wąbrzeźno -Rypin, która w przyszłości stanowić będzie dojazd do autostrady „A-1”, przebiegającej przez teren powiatu wąbrzeskiego w północno-zachodniej części gminy Płużnica.

Na terenie powiatu znajduje się odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Włocławek - Gdańsk, który jest źródłem zasilania sieci gazowniczej funkcjonującej w Wąbrzeźnie. Jest ona wciąż rozbudowywana. Zasoby wodne są wystarczające i umożliwiają pokrycie ewentualnego przyszłego, większego zapotrzebowania. W powiecie funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. W wyniku realizacji powiatowego programu sanitacji do oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie odprowadzanych jest około 65 % ścieków z terenu powiatu, w przeważającej części kolektorami tłocznymi (Miasto Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno, gmina Książki, częściowo gmina Płużnica). Druga mała oczyszczalnia zlokalizowana jest w Płużnicy i zbiera ścieki częściowo z terenu tej gminy. Na terenie gminy Dębowa Łąka funkcjonuje ponad 50 oczyszczalni przyzagrodowych. W miejscowości Niedźwiedź, w gminie Dębowa Łąka, znajduje się wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zabezpieczające potrzeby mieszkańców powiatu. Jest ono wypełnione odpadami w 7 %.

Na terenie powiatu wąbrzeskiego znajduje się 17 jezior polodowcowych. Największym jest Wieczno o łącznej powierzchni 449 ha. Należy ono do najczystszych w województwie. Dobrze wyposażona baza noclegowa i rozległa plaża w Przydworzu stanowią miejsce wypoczynku rodzinnego. Malownicze usytuowanie miasta Wąbrzeźno między trzema jeziorami: Zamkowym, Frydek i Sicińskim, stwarza sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, a czyste wody jezior stanowią zachętę do rozbudowy bazy turystyczno- wypoczynkowej.

Z obiektów przyrodniczych prawnie chronionych na uwagę zasługuje obszar chronionego krajobrazu „Zgniłka- Wieczno- Wronie” o powierzchni 1324 ha, rezerwat buczyny pomorskiej we Wroniu, 28 pomników przyrody w postaci pojedynczych drzew, grupy drzew i alei oraz parki wiejskie.

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2006.10.05
Licznik odwiedzin: 15746

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.